Menu

Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung được giao phụ trách Tổng cục Du lịch từ ngày 1/11/2018


Nov 05, 2018

Ngày 29/10/2018, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4048/QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ cho Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung phụ trách Tổng cục Du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung 

Theo đó, từ ngày 1/11/2018, Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung thực hiện phụ trách Tổng cục Du lịch cho đến khi Bộ VHTTDL hoàn thành quy trình bổ nhiệm chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Trước đó, ngày 10/10/2018, Bộ VHTTDL đã công bố Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn từ ngày 1/11/2018.

Nguồn: http://vietnamhotel.org.vn/