NGHỀ NGHIỆP

STS tham gia khoá đào tạo về phát triển du lịch bên vững tổ chức bởi SSTP (Thuỵ Sỹ)

Aug 29, 2019

Đào tạo, du lịch bền vững, STS, sustainable tourism

Xem thêm

Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung được giao phụ trách Tổng cục Du lịch từ ngày 1/11/2018

Nov 05, 2018

Ngày 29/10/2018, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4048/QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ cho Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung phụ trách Tổng cục Du lịch.

Xem thêm